Zwroty i reklamacje

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy liczy się od dnia dostarczenia zamówienia. Informacje o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą mailową na adres kontakt@venoart.pl, podając numer zamówienia, nazwy zwracanych produktów oraz numer konta bankowego, jeśli zamówienie było realizowane „za pobraniem”. Zwrot bez podania przyczyny jest możliwy, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony.

Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim potwierdzeniem zapłaty, tj. paragonem, lub fakturą oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze. Podkreślamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Zwracany towar należy odsyłać pod adres Veno Art Izabela Skucińska ul. Gdańska 37 85-005 Bydgoszcz.

Link do formularza zwrotu: Pobierz

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są rękojmią, która przysługuje klientowi (konsumentowi) z mocy prawa (dotyczy to również sprzedaży internetowej). „Rękojmia to prawna odpowiedzialność sprzedawcy za wady zmniejszające wartość lub użyteczność rzeczy przez niego sprzedawanej od której nie może się on uchylić, obowiązuje go ona bowiem na mocy prawa”. Rękojmia trwa przez dwa lata od zakupu towaru. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien skontaktować się telefonicznie ze sklepem pod numerem telefonu 513 355 283 lub kierować wiadomość na adres e-mail: kontakt@venoart.pl w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji.
Podstawą rozpatrzenia reklamacji uszkodzonego przedmiotu jest protokół sporządzony wraz z kurierem, protokół zawiera opis uszkodzeń, opakowania, datę i czas dostawy.
Postępowanie reklamacyjne: po odesłaniu do nas uszkodzonego przedmiotu w pierwszej kolejności dokonujemy stosownych napraw i odsyłamy towar jeśli nie stracił na wartości użytkowej.

W innej sytuacji (gdy szkody nie da się usunąć) wysyłamy nowy taki sam przedmiot lub gdy nie ma drugiego takiego zwracamy wpłaconą przez klienta kwotę. Do przesyłki należy dołączyć dowód sprzedaży, tj. paragon fiskalny lub fakturę VAT, podpisane oświadczenie, opisujące przyczynę reklamacji – formularz reklamacyjny dostępny po skontaktowaniu się ze sklepem – kontakt@venoart.pl

Towar sprzedawany – produkowany na specjalne zamówienie klienta nie podlega zwrotowi bez podania przyczyny. Oczywiście podlegają one reklamacji i są objęte rękojmią z mocy prawa.