Regulamin

Niniejszy Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

Właściciel
Właścicielem marki VENO ART oraz sklepu internetowego pod nazwą: www.venoart.pl jest firma Veno-Art Izabela Skucińska z siedzibą w Bydgoszczy, 85-005, przy ul. Gdańskiej 37 o numerze NIP: 967-018-53-19, REGON: 340238669.

Informacje Ogólne
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
Sprzedaż odbywa się poprzez internet w formie dobrowolnej umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a sklepem Internetowym www.venoart.pl

Płatność za zakupiony towar
Klient ma możliwość skorzystania z niżej wymienionych form płatności za zakupiony towar:
• Płatności online z PayU
• Płatności kartą z PayU VISA
• Przedpłata – przelew na konto. Zamówienie zostanie zrealizowane, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym właściciela sklepu Veno-Art Izabela Skucińska. Przelewu należy dokonać po otrzymaniu odpowiedniej informacji od handlowca obsługującego zamówienie. Wpłaty należy realizować na konto:
Santander
89 1090 2590 0000 0001 3737 8816
Veno-Art Izabela Skucińska
ul. Gdańska 37, 85-005 Bydgoszcz
• Za pobraniem – dotyczy towarów dostarczanych za pobraniem (płatnych przy odbiorze).
Schemat płatności prezentuje się następująco:
• Klient przechodzi do wyboru odpłatnej usługi na stronie sklepu
• W odpowiedniej sekcji strony znajduje informacje na temat szeregu wygodnych sposobów zapłaty
• Klient zostaje przekierowany do strony logowania swojego banku lub Centrum Autoryzacji Kart
• Ostatnią czynnością jest obciążenie przez niego rachunku bankowego lub też karty płatniczej/kredytowej
• Nad prawidłowym przebiegiem płatności czuwają specjaliści, a także profesjonalny Dział Obsługi Klienta
Informacje na temat dostępnych form płatności będą prezentowane w momencie składania zamówienia. Do zakupionego produktu dołączamy paragon lub na życzenie wystawiamy faktury VAT.
Polityka prywatności/ Dane osobowe
• Administratorem Twoich danych osobowych jest Veno-Art Izabela Skucińska
ul. Gdańska 37, 85-005 Bydgoszcz, posiadająca nr NIP: 967 018 53 19, REGON: 340238669.
Jakiekolwiek uwagi, wnioski lub zastrzeżenia możesz kierować do Administratora.
• Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”
• Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania łączącej Administratora z Tobą umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Toba?, w tym w celach związanych z realizacją umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej,
3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w celu prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – do czasu cofnięcia zgody,
4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, prowadzenie statystyk – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a także przez okres 1 roku celem zachowania rozliczalności.
• Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://venoart.pl/polityka-prywatnosci/

Cookies , dane eksploatacyjne i remarketing
Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach typu cookie podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Pliki typu cookie to pliki tekstowe zapisywane na komputerze odwiedzającego podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. Mechanizm plików typu cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania danych osobowych odwiedzającego – pliki typy cookie identyfikują przeglądarkę internetową na konkretnym komputerze, a nie osobę. Pliki te umożliwiają dostosowanie Sklepu Internetowego do potrzeb Usługobiorców oraz tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego. Administrator wykorzystuje pliki typu cookie, przy pomocy narzędzia Google Analytics, w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego:
Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał odwiedzający Serwis Internetowy.
Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zastrzeżenia
W przypadkach braku towaru lub niekompletnych danych dostarczonych przez Klienta, Veno-Art zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia. W przypadku takiej decyzji, Klient o odmowie zostanie poinformowany w przeciągu dwóch dni roboczych.
Poszczególne egzemplarze produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu www.venoart.pl mogą różnić się od siebie, co wynika z faktu że są one produkowane ręcznie. Fakt ten Klient przyjmuje do wiadomości, jednocześnie akceptując ewentualne odstępstwa otrzymanego produktu, od tego przedstawionego na fotografiach zamieszczonych na kartach produktów sklepu www.venoart.pl Kolory przedmiotu oglądanego na monitorze mogą różnić się od rzeczywistych – wynika to z indywidualnych ustawień sprzętowych, za które Veno-Art nie ponosi odpowiedzialności.

Realizacja zamówień
Realizacja zamówień trwa do 7 dni roboczych. Wysyłki realizujemy w dni powszednie, od poniedziałku do piątku.
W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
Dostawa towarów
Zamówione towary dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub InPost lub InPost Paczkomaty 24/7. Koszty transportu będą prezentowane indywidualnie dla każdego produktu.
Zwroty i reklamacje
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy liczy się od dnia wydania zakupionej rzeczy. Informacje o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą mailową na adres kontakt@venoart.pl podając numer zamówienia, nazwy zwracanych produktów oraz numer konta bankowego, jeśli zamówienie było realizowane „za pobraniem”. Zwrot bez podania przyczyny jest możliwy, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim potwierdzeniem zapłaty, tj. paragonem, lub fakturą oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze. Podkreślamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
Zwracany towar należy odsyłać pod adres Veno-Art Izabela Skucińska ul. Gdańska 37 85-005 Bydgoszcz.
Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są rękojmią przez okres 2 lat. Rękojmia przysługuje klientowi (konsumentowi) z mocy prawa (dotyczy to również sprzedaży internetowej). „Rękojmia to prawna odpowiedzialność sprzedawcy za wady zmniejszające wartość lub użyteczność rzeczy przez niego sprzedawanej od której nie może się on uchylić, obowiązuje go ona bowiem na mocy prawa” Rękojmia trwa przez dwa lata od zakupu towaru. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta: tel.513 355 283 lub kierować na adres e-mail: kontakt@venoart.pl w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji.
Podstawą rozpatrzenia reklamacji uszkodzonego przedmiotu jest protokół sporządzony wraz z kurierem, protokół zawiera opis uszkodzeń, opakowania, datę i czas dostawy. Postępowanie reklamacyjne: po odesłaniu do nas uszkodzonego przedmiotu w pierwszej kolejności dokonujemy stosownych napraw i odsyłamy towar jeśli nie stracił na wartości użytkowej. W innej sytuacji (gdy szkody nie da się usunąć) wysyłamy nowy taki sam przedmiot lub gdy nie ma drugiego takiego zwracamy wpłaconą przez Klienta kwotę. Do przesyłki należy dołączyć dowód sprzedaży, tj. paragon fiskalny lub fakturę VAT, podpisane oświadczenie, opisujące przyczynę zwrotu reklamacji. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu czternastu dni.

Postanowienia końcowe
• Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
• Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
• Klienci, którzy posiadają Konto w Sklepie, o każdej zmianie Regulaminu, zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną (e-mail) przypisany do Konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta poprzez usunięcie Konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
• Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 czerwca 2023 roku.
• Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony Klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży. Klient ma w każdej chwili możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalenia jego treści.
Kontakt
Wszelkiego rodzaju pytania prosimy kierować na adres e-mail kontakt@venoart.pl, jesteśmy także do dyspozycji pod numerem telefonu: 513 355 283. Szczegółowe dane kontaktowe oraz formularz kontaktowy znajduje się w dziale: Kontakt.